Autoriõiguste kaitse

Mida teha, kui keegi kasutas ilma loata sinu lugu?

Digitaalse sisu tarbimise suurenemise ning uute videote, saadete ja filmide pideva loomisega on kasvanud ka nõudlus muusika vastu, mida visuaalse sisuga kokku sobitada. Professionaalsed sisuloojad ja produtsendid hangivad sageli muusikat mõnelt platvormilt, mis vahendab litsentse muusikute ja autorite loal ning tasuvad ka vastavalt teoste kasutamise eest. Võib aga juhtuda, et valdkonnas alustav või mõni vähem teadlik tegutseja võib teadmatuse tõttu oma videotes lugusid ilma nõusolekuta kasutada. Loata kasutamise puhul võivad kaasneda õiguslikud tagajärjed ning teadmatus ei vabasta vastutusest. Selles artiklis võtangi kokku võimalikud viisid, kuidas rikkujad vastutusele võetakse, jagan juhiseid rikkumise vältimiseks ja annan näpunäiteid muusikutele ning mänedžeridele, kuidas käituda olukorras, kus keegi on ilma loata teoseid kasutanud.

Võttes kokku minu varasemalt kirjutatud artiklid autoriõiguste ja kaasnevate õiguste teemal, siis tekivad autoriõiguse seaduse järgi autorile iga muusikateose kohta ainuõigused teose kasutamiseks, kopeerimiseks ja levitamiseks. Iga isik, firma või organisatsioon, kes soovib teost ühel või teisel viisil kasutada peab hankima autori(te) käest vastavad litsentsi (st loa) teose kasutamiseks ning kaasnevate õiguste omajatelt litsentsi esituse ja fonogrammi kasutamiseks.

Mõistmaks, millal on vaja luba hankida võib sisuliselt lähtuda järgnevast – teoseid võib kasutada isiklikeks vajadusteks ja jagada neid ka kitsas sõprade ja perekonnaringis, kuid pea kõikidel muudel juhtudel muusika lisamine teisele teosele (videole, arvutimängule jms) ning selle avalikult kättesaadavaks tegemine vajab juba autorite ja teiste õiguste omajate lube. Tähtis on ka mainida, et autori(te) nime eemaldamine või selle ning loo muutmine rikub ka autorite isiklikke õigusi.

Juhul, kui lugu kasutatakse ilma vastavate litsentsideta, loetakse seda autori ning kaasnevate õiguste omanike varaliste õiguste rikkumiseks ning on karistusseadustiku järgi karistatav rahatrahviga kuni 1200 eurot füüsilise isiku ning kuni 6400 eurot juriidilise isiku puhul. Samuti on karistatav, kui autori või kaasnevate õiguste omaniku kohta käivat teavet on ilma loata muudetud või teoselt eemaldatud (nt muudetud autori või plaadifirma nimi või eemaldatud esitaja). Lisaks võivad autor ja kaasnevate õiguste omajad nõuda kohtu teel maine või varalise kahju hüvitamist ja õigusvastase kasutamise lõpetamist. Tasub ka meeles pidada, et tasude maksmisest kõrvale hoidmine võib tuua kaasa sarnased karistused varaliste õiguste rikkumise puhul.

Seetõttu tasub olla ettevaatlik, kuidas kellegi muusikat oma loomingus kasutada. Kui ei ole oluline kasutada videotes mõnd spetsiifilist muusikapala, siis soovitan kasutada platvorme, kus pakutakse litsentsivaba muusikat (artlist.io, Pixabay, Youtube Audio Library jms). Muusikale, mis ei ole saadaval litsentsivabalt peab hankima vastavad load või litsentsid autorite ja õiguste omajatega ühendust võttes.

Tasub ka meeles pidada, et liikuvale pildile muusika lisamine ning teoste avalik esitamine restoranis, kontserdil, spordiklubis, tantsukoolis jms (täispikk nimekiri EAÜ kodulehel) vajab erinevat lähenemist litsentside saamiseks. Viimase puhul tuleb taotleda luba avalikuks esitamiseks ning vajadusel ka reprodutseerimiseks nii EAÜlt, EFÜlt või EELt. Liikuvale pildile muusika lisamise (film, video, reklaam, treiler, arvutimäng jms) sooviga peab pöörduma otse õiguste omajate poole ning saama loa ja teost laenutama kõikidelt autoritelt ja kaasnevate õiguste omajatelt.

Info muusikutele ja mänedžeridele

Kui seisad silmitsi olukorraga, kus keegi on kasutanud ilma loata sinu muusikaloomingut, siis allpool leiad sammud, mida säärases olukorras teha. Arvestades et juristide aeg on kulukas ning kohtusüsteemis võivad asjad veidi aega võtta, siis enne juristide ja kohtu poole pöördumist saab ise nii mõndagi teha, et jõuda võimaliku lahenduseni oluliselt kiiremini ja soodsamalt. Siinkohal võtan kokku sammud, mida teha, kui sinu lugu kasutas mõni Eestis olev füüsiline või juriidiline isik.

Olles tuvastanud oma teose nõusolekuta kasutuse uuri veidi tausta ning kogu kokku järgnevad materjalid:

 1. isiku või organisatsiooni kontaktandmed, kes teost nõusolekuta kasutas;
 2. teose nimi, mida kasutati;
  • teose kasutamise koht (nt Facebooki postitus või telereklaam) ja sisu (videomaterjal ise), näiteks kuvatõmmiste ja ekraanisalvestuste formaadis;
  • kuupäev ja kellaaeg, millal vastav sisu üles laaditi (vastavalt igale kasutamise kohale);
  • ajavahemik videos, mil sinu lugu kasutati ning ajavahemik sinu loost, mis olid videos kasutusel (nt video kolmandal minutil kasutati teost nimega ‘’x’’ 40 sekundit teose esimesest minutist).
 3. Võta ühendust sisulooja või avaldajaga, et rikkumine lõpetada või leppida kokku litsentsitasus loo kasutamiseks:
  • esmalt tutvusta ennast ning selgita, miks ühendust võtad;
  • seejärel võta kokku rikkumise sisu ning paku välja võimalikud variandid olukorra lahendamiseks;
  • soovi korral esita teade autoriõiguste rikkumisega seotud sisu eemaldamiseks;
  • lisa esimeses sammus kogutud info, et rikkumine oleks võimalikult täpselt ja põhjalikult fikseeritud;
  • määra aeg vastuse saamiseks enne järgmiste sammude võtmist (üldjuhul 5–10 tööpäeva);
  • kasuta kirjas viisakat ja professionaalset tooni, toetudes eelkõige faktidele. Pea meeles, et rikkumine võis toimuda pahaaimamatult ning rikkuv osapool, olles oma veast õppinud, võib olla sinu kliendiks ning soovib sõlmida litsentsilepingu.
 4. Juhul kui soovid, et rikkuja sõlmiks sinuga litsentsilepingu teose kasutamiseks:
  • pea läbirääkimised litsentsilepingu tingimustele (litsentsi algus- ning lõputähtaeg, koht ja kanalid, geograafiline asukoht, teose kasutamise vorm, litsentsitasu);
  • sõlmi litsentsileping ning määra kasutamise eest tasu – olukord lahendatud!
 5. Juhul, kui rikkuja ei reageeri või ei soovi koostööd teha:
  • kontrolli üle kontaktid ning veendu, et kiri on jõudnud saajani (nt sinu rämpspostis ei ole kirja, mis teataks kirja mittekohale jõudmisest);
  • võta rikkujaga uuesti ühendust ning tuleta meelde karistusseadustikust tulenevat karistust rikkumise eest ning anna 1–2 tööpäeva vastamiseks. Sel korral võib juba kindlakäeliselt tooni kasutada ning rõhutada, et mittereageerimisel oled sunnitud õiguskaitseorganite poole pöörduma;
   • teinekord võib meeldetuletuskirjast ning tagajärgede meelde tuletamisest piisata, et rikkuv osapool koostööd tegema saada. Juhul, kui läks nii, siis õnnitlused – olukord lahendatud!
  • Teistkordsel mittereageerimisel esita kaebus politseisse ja/või võta ühendust intellektuaalomandi seadustega tegeleva advokaadiga ning edasta talle kõik punktis üks kogutud info ning kõik vestlused, mis sul rikkujaga on olnud.
   • Politsei tegeleb autoriõiguste vastase rikkumise fikseerimise ning karistamisega.
   • Advokaadi abil saab tsiviilkohtus nõuda hüvitist.

Kui rikkumine toimus välismaal, siis tuleb vaadata tolle riigi autoriõiguse seadust (nt USAs Copyright Law) ning järgida sealset seadusandlust ja protseduure. Näiteks on USAs laulu ilma loata kommertsliku kasu püüdmisel kasutamine kriminaalselt karistatav kuni 150 000 dollariga või kuni 5 aastase vangistusega. Sääraste karistuslike tagajärgedega nagu näeb ette Eesti või USA seadustik, võime tuletada, et autoriõigus on valitsuste jaoks märkimisväärse tähtsusega ning rikkumisi ei võeta kergekäeliselt ning seda ei peaks tegema ka sina. Autoriõigustele annab siseturule võrdväärse kaitse Berni konventsioon, mis tähendab, et kõik konventsiooni liikmesriigid kohtlevad üksteise autorite tööd võrdselt oma riigi autorite töödega.

Kuna näitena toodud USAs on protseduurid veidi teised, siis tasub seal rikkumisele läheneda järgnevalt:

 1. fikseeri olukord ning kogu kokku kõik materjalid (sarnaselt esimesele sammule eelmises loendis);
 2. kui rikkumine toimus mõnel üldtuntud platvormil (nt Facebook, WordPress, YouTube, Spotify, Apple Music jne.), siis üldiselt on neil postituse või loo juurest otse võimalik raporteerida autoriõiguste rikkumine (viited vormidele teksti lõpus);
  • siinkohal pane valmis ka kõiksugu dokumendid, mis tõestavad sinu autorlust või õiguste omamist (kirjastusleping, fonogrammileping, kuvatõmmised oma loo olemasolust EAÜs, EFÜs või EELis).
 3. Kui rikkumine toimus veebilehel või mõnes muus kohas, kus ei ole võimalik otse rikkumisest teatada, saada e-kiri sisu avaldajale DMAC (Digital Millennium Copyright Act) eemaldamisteade:
  • Notice of Copyright Infringement

   I am writing to you with a DMCA takedown notice for content appearing on your site/channel. The copyrighted work at issue is [Sinu artisti ja loo nimetus] which appears on my pages at [link originaalile Spotify/YouTube vms keskkonnas].

   The URLs where our copyrighted material is located include [link/lingid sisule kus rikkuja avaldas/kasutas sinu lugu]. We hereby demand that you immediately remove this content from your site/channel and provide us with an accounting of any and all distributions thereof to date.

   You can reach me via email or phone for further information or clarification. My phone number is [telefoni number koos suunakoodiga].

   I have a good faith belief that use of the copyrighted materials described above as allegedly infringing is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law, and request that you remove the content.

   I swear, under penalty or perjury, that the information in the notification is accurate and that I am the copyright owner or am authorized to act on behalf of the copyright owner of an exclusive right that is allegedly infringed.

  • lisa juurde ka viimane kuupäev, mil ootad neilt vastust, et saaksid ka oma järgmisi samme planeerida;
  • paku võimalust sünkroniseerimislitsentsi (synchronization license) saamiseks (juhul, kui loo kasutamine antud kontekstis on sobilik muusikule) ning nimeta oma tingimused.
 4. Kui rikkuja soovib teose kasutamiseks litsentsi, pane paika tingimused ning sõlmi vastav leping.
  • Läbirääkimisel soovitan olla säärases olukorras kindlakäeline, kuna läbirääkimiste aeg oli enne seda, kui rikkuja sinu lugu ilma loata kasutas.
  • Mittereageerimise puhul tasub leida tolle riigi jurist, kus rikkuja tegutseb ning anda talle üle kõik materjalid ja ülevaade senisest suhtlusest.
  • Juristi USAs võib otsida näiteks siit
  • Juhul, kui asi peab minema kohtusse, siis näiteks USA puhul tuleb lugu seadusjärgsete kahjude hüvitamiseks eelnevalt ära registreerida siin (hiljemalt viie aasta jooksul peale teose esmaavaldamist)

Autor: Kristjan Heinmets

Antud postituse kirjutamiseks ammutasin inspiratsiooni ja infot järgnevatest allikatest:

Autoriõiguste rikkumise raporteerimise vorm valitud platvormidel:

Get in Touch!

Soovid teada rohkem või vajad abi mõne küsimusega?

Kontakteeru